PLYNOVODY
 • Přes 1000 km plynovodů po celé ČR za 20 let trvání společnosti
 • Certifikace ISO a GAS, mezinárodní standardy
 • Moderní technologické postupy a vybavení
 • Velké objemy prací ve spolupráci s renomovanými dodavateli
sample
VODOVODY
 • 20 let zkušeností s vodohospodářskými stavbami
 • Autorizovaní inženýři ve vedení staveb
 • Moderní technologické postupy a vybavení
 • Vodovody z tvárné litiny i polyetylénu
sample
KANALIZACE
 • 20 let zkušeností s vodohospodářskými stavbami
 • Kanalizace gravitační, tlakové i podtlakové
 • Stavby čistíren odpadních vod, čerpacích stanic, retenčních nádrží
 • Stavby kanalizací z kameniny, PVC i polyetylénu
sample
TEPLOVODY
 • Bezkanálové teplovody z předizolovaného potrubí
 • Bezkanálové parovody z vakuovaného předizolovaného potrubí
 • Kotelny a výměníkové stanice
 • Zkušení montéři a svářeči dálkových přivaděčů
sample
PŘÍPOJKY
 • plynové přípojky
 • vodovodní přípojky
 • kanalizační přípojky
sample
Plynovody
a plynové přípojky
Vodovody
a vodovodní přípojky
Kanalizace
a kanalizační přípojky
Teplovody
a parovody
Rekonstrukce VTL plynovodu DN500, Černá za Bory
 
Objednatel:
VČP Net, s.r.o.
Objem:
29,6 mil Kč
Termín:
r.2013
Telefon:
495 060 110
Přeložka vodovodu Praha, Císařka
 
Objednatel:
Císařka, s.r.o.
Objem:
580 tis. Kč
Termín:
r.2013
Telefon:
224315420
Kanalizace a ČOV Týnec nad Labem
 
Objednatel:
Město Týnec nad Labem
Objem:
132 mil. Kč
Termín:
r.2014
Telefon:
321 781 493
Teplovod Praha Břevnov
 
Objednatel:
SVJ Břevnovská 12
Objem:
226 tis. Kč
Termín:
r.2014
Telefon:
739 210 674