Plynovody, vodovody, kanalizace, teplovody a přípojky těchto sítí
Společnost, která na trhu v české kotlině zaujímá přední místo v oblasti montáží, rekonstrukcí a oprav plynovodů a přípojek všech průměrů, materiálů a tlakových hladin. Realizace staveb vodohospodářské infrastruktury.
Vodovody, kanalizace a čistírny odpadních vod, teplovody, přípojky
Nejmladší z rodiny REVIS-GROUP, regionální stavební společnost realizující stavby inženýrských sítí a vodohospodářských staveb včetně kořenových čistíren odpadních vod.
Ubytování v Krkonoších
Společnost založená za účelem poskytování příjemného a pohodlného ubytování v Krkonoších. Penzion ve stylu samostatných apartmánů se nachází mezi městy Svoboda nad Úpou a Jánské lázně.